^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 1 Základné údaje o prevádzke školy

1.1 Základné údaje o prevádzke školy

a) Školská budova sa otvára o 7,40 hod.

b) Do školskej budovy sa na vyučovanie vchádza hlavným vchodom o 7,40 do 8,00 hod.

c) Vyučovanie sa začína o 8,00 hod. Budova školy sa zamyká o 8, 10 hod.

d) Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 8,00 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí sa zvonením.

e) Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa samostatných plánov (didaktické hry, plavecký výcvik a pod.).

f) Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR.

 

1.2 Rozvrh hodín

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Rozvrh hodín schválený riaditeľom školy je zverejnený v každej triede a v zborovni. Rozvrh dozorov je zverejnený vo vestibule školy a v zborovni. Vyučujúci sú povinný dodržiavať ich. Začiatok vyučovania je o 8,00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí sa zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

 

1. vyučovacia hodina

8,00 - 8,45

2. vyučovacia hodina

8,55 - 9,40

3. vyučovacia hodina

10,00 - 10,45

4. vyučovacia hodina

10,55 - 11,40

5. vyučovacia hodina

11,50 - 12,35

6. vyučovacia hodina

12,45 - 13,30

Práve tu je 85 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.