^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 8 Iné

8.1 Triedna samospráva žiakov

• Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
• Predseda - zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov triednej samosprávy.
• Podpredseda - zastupuje predsedu v neprítomnosti.
• Kultúrny referent - pomáha pri výzdobe triedy.
• Zdravotník - kontroluje čistotu rúk, poriadok v triede.
• Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
• Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Môžu byť dvaja, v spojených ročníkoch po jednom žiakovi z daného ročníka. Ich povinnosti sú :
- pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie,
- na každej hodine hlásiť neprítomných žiakov,
- cez prestávku vetrať, polievať kvety a čistiť tabuľu,
- po skončení vyučovania zotrieť tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť,
- uzavrieť okná a prekontrolovať uzávery vody, zhasnúť svetlo.

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.