Jedáleň info.

 

 

Vedúca školskéj jedálne: Iveta Staňová

Kuchárka: Emília Staňová
Pomocná sila: Lenka Stanová


Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné do 7:45 hod. na tel.čísle
0948 836 366


Úhrada stravného je možná poštovou poukážkou a cez internet banking na číslo účtu
IBAN: SK 6556000000004500544002

 

Za stravu sa platí mesiac vopred, vždy najneskôr do 25. kalendaárného dňa.Ceny obedov:
detí MŠ celodenná strava 1,54 eur
žiaci ZŠ  1,21 eur
zamestnanci 1,41 eur
cudzí stravníci 3,20 eur