1.ročník : Slovenský jazyk a literatúra

Apríl - 1. týždeň 30.3.-3.4.

1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

PONDELOK     

SJL – čítanie: šlabikár s. 58; prečítať text, dbať na správnu výslovnosť;    určovať pozíciu hlásky ch v slovách, vysvetliť, že ch je jedna hláska ale má dve písmená;

UTOROK   

SJL – čítanie: šlabikár s. 59; PZ s. 37

SJL – písanie: zošit 5 s. 26, 27

STREDA     

SJL – čítanie: šlabikár s. 60; prečítať text, dbať na správnu výslovnosť; PZ s. 37

SJL – písanie: zošit 5 s. 28, 29

SJL – písanie a čítanie: cvičný diktát s 10 slovami na ia, ie, iu; šlabikár s. 60, dokončiť písanie;

ŠTVRTOK

SJL – čítanie: šlabikár s. 61; PZ s. 37

SJL – písanie: zošit 5 s. 29, 30; šlabikár s. 62

PIATOK     

SJL – čítanie: šlabikár s. 63; PZ s. 37; písanie: zošit 5 s. 31

 

Poznámka: diktáty sú len cvičné, na precvičenie písania, nemusíte mi ich posielať mailom ani SMS-kou, deti ich potom môžu (ale nemusia) doniesť do školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apríl - 2. týždeň 6.4.-10.4.

1. ročník Slovenský jazyk

PONDELOK

SJL – čítanie: šlabikár s. 64; prečítať text, dbať na správnu výslovnosť; určovať pozíciu hlásky f v slovách;

šlabikár s. 65 - cvičenia

UTOROK

SJL – čítanie: šlabikár s. 66, 67

PZ s. 38

SJL – písanie: zošit 5 s. 32

zošit 6 s. 1, 2

STREDA

SJL – čítanie: šlabikár s. 68, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť; určovať pozíciu hlásky g v slovách

šlabikárs. 69 – cvičenia

PZ s. 39

SJL – písanie: zošit 6 s. 3, 4

PZ s. 39

SJL – písanie a čítanie: cvičný diktát s 10 slovami na ch;

šlabikár s. 69

písanie: zošit 6 s. 5

ŠTVRTOK    

SJL – čítanie: šlabikár s. 70

PZ s. 40

SJL – písanie: zošit 6 s. 6, 7

šlabikár s. 70

PIATOK       

SJL – čítanie a písanie: šlabikár s. 71

PZ s. 40

písanie: zošit 6 s. 8, 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apríl - 3. týždeň 13.4.-17.4.

Slovenský jazyk 1. ročník

PONDELOK 13.4.

úlohy z minulého týždňa

UTOROK 14.4.

úlohy z minulého týždňa

STREDA 15.4.

SJL – čítanie: šlabikár s. 72; prečítať text, dbať na správnu

výslovnosť ou; s. 73 – cvičenia

MAT:učebnica s. 47

SJL – písanie:zošit 6 s. 10

SJL – písanie a čítanie: šlabikár s. 73 – cvičenia; s. 74; prečítať text, vypracovať úlohu 1

písanie zošit 6 s. 11

ŠTVRTOK 16.4.

SJL – čítanie:šlabikár s. 75, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť; určovať pozíciu hlásky dz v slovách, vysvetliť, že dz je jedna hláska ale má dve písmená

PZ s. 40

SJL – písanie: zošit 6 s. 12

šlabikár s. 76 – cvičenia

PIATOK 17.4.

SJL – čítanie:šlabikár s. 76 –cvičenia

PZ s. 41

písanie zošit6 s. 13

MAT:učebnica s. 48


 

PONDELOK 20.4.

SJL – čítanie: šlabikár s. 77 prečítať text a vypracovať úlohu 1

PZ s. 41

UTOROK 21.4.

SJL – čítanie: šlabikár s. 78 prečítať text, dbať na správnu výslovnosť; určovať pozíciu hlásky v slovách, vysvetliť, že je jedna hláska,

ale má dve písmená

PZ s. 42

SJL – písanie: zošit 6 s. 13, 14

                              online výuka o 10,00 hod

STREDA 22.4.

SJL – čítanie:šlabikár s. 79 – cvičenia

SJL – písanie: zošit 6 s. 14, 15

SJL – písanie a čítanie: šlabikár s. 80 – prečítať text, vypracovať úlohu 1

PZ s. 42

ŠTVRTOK 23.4.

SJL – čítanie:šlabikár s. 81; prečítať text, dbať na správnu výslovnosť ô, určovať pozíciu hlásky ô v slovách;

SJL – písanie: zošit 6 s. 15, 16

PZ s. 43

                              online výuka o 10,00 hod

PIATOK 24.4.

SJL – čítanie:šlabikár s. 82 – prečítať text, vypracovať úlohu 1

písanie zošit 6 s. 16, 17


 

1. ročník

Slovenský jazyk

PONDELOK 27.4.

SJL – čítanie: šlabikár s. 83 – cvičenia

PZ s. 43

UTOROK 28.4.      

SJL – čítanie: šlabikár s. 84, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť; určovať pozíciu hlásky ä v slovách

PZ s. 44

SJL – písanie: zošit 6 s. 18

PZ s. 44

STREDA 29.4.

SJL – čítanie: šlabikár s. 85 – prečítať text, vypracovať úlohu 1

PZ s. 44

SJL – písanie: zošit 6 s. 19

SJL – písanie a čítanie: cvičný diktát s 10 slovami na dz, dž;

šlabikár s. 86 – cvičenia

ŠTVRTOK 30.4.     

SJL – čítanie: šlabikár s. 87, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť ĺ, určovať pozíciu hlásky ĺ v slovách;

PZ s. 45

SJL – písanie: zošit 6 s. 20

PIATOK 1.5. - sviatok


 

Máj - 1. týždeň 4.5.-8.5.

1.ročník

Slovenský jazyk a literatúra

PONDELOK 4.5.

SJL – čítanie: šlabikár s. 88; prečítať text, dbať na správnu výslovnosť ĺ,

šlabikár s. 89 - cvičenia    

UTOROK 5.5.

SJL – čítanie: šlabikár s. 90, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť ŕ, určovať pozíciu hlásky ŕ v slovách

PZ s. 46

SJL – písanie: zošit 6 s. 21

šlabikár s. 91 – cvičenia

        online výuka o 10,00 hod.

STREDA 6.5.

SJL – čítanie: šlabikár s. 92, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť ŕ;

SJL – písanie: zošit 6 s. 22;

PZ s. 46

SJL – písanie a čítanie: cvičný diktát s 10 slovami na ä, ô

písanie: zošit 6 s. 22, 23

šlabikár s. 92 – prečítať text a vypracovať úlohu 1

ŠTVRTOK 7.5.

SJL – čítanie: šlabikár s. 93, prečítať text, dbať na správnu výslovnosť x, určovať pozíciu hlásky x v slovách

PZ s. 47

SJL – písanie: zošit 6 s. 24, 25;

šlabikár s. 94 – cvičenia

        online výuka o 10,00 hod.

PIATOK 8.5.sviatok      


PONDELOK 11.5.

SJL – čítanie: šlabikár s. 95, prečítať, dbať na správnu výslovnosť q, w;

PZ s. 47

UTOROK 12.5.

SJL – čítanie: šlabikár s. 96 – prečítať text a vypracovať úlohu 1

SJL – písanie: zošit 6 s. 26, 27

                 online výuka o 10,00 hod.

STREDA 13.5.

SJL – čítanie: čítanka s. 1, 2, 3

PZ s. 48

SJL – písanie: zošit 6 s. 28, 29

SJL – písanie a čítanie: písanie: zošit 6 s. 29

čítanka s. 4

ŠTVRTOK 14.5.

SJL – čítanie: čítanka s. 5, 6

PZ s. 48

SJL – písanie: zošit 6 s. 30, 31, 32

                 online výuka o 10,00 hod.

PIATOK 15.5.

SJL – čítanie: čítanka s. 7, 8, 9

písanie zošit 6 s. 32


 

Máj 3. týždeň 18. 5. - 22. 5.

Slovenský jazyk a literatúra - 1. ročník

PONDELOK 18. 5.

SJL – čítanie: čítanka s. 10

UTOROK 19. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 11

SJL – písanie:

pripraviť si čistý zošit na písanie: čítanka s. 10 – napísať správnu odpoveď a nakresliť k tomu obrázok domčeka

STREDA 20. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 12 - prečítať

SJL – písanie:

čítanka s. 12 – vypracovať úlohy

SJL – písanie a čítanie:

čítanka s. 13 –prečítať a vypracovať úlohy

zošit písania: čítanka s. 13/ presýpacie hodinky –recept napísať do zošita

ŠTVRTOK 21. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 14, 15 – prečítať a vypracovať úlohy

SJL – písanie: zošit písania: čítanka s. 15/ presýpacie hodinky–odpísať (písaným písmom) do zošita

                    online výuka o 10,00 hod.

PIATOK 22. 5.

SJL – čítanie: čítanka s. 16, 17 - prečítať a vypracovať úlohy


 

Máj 4. týždeň 25. 5. - 29. 5.

Slovenský jazyk a literatúra - 1. ročník

PONDELOK 25. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 20, 21 (s. 18, 19 sme čítali na online výuke)

UTOROK 26. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 22, 23

SJL – písanie:

zošit písanie: čítanka s. 21/presýpacie hodinky – odpísať báseň do zošita

                    online výuka o 10,00 hod.

STREDA 27. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 24 – prečítať a vypracovať úlohy

SJL – písanie:

čítanka s. 22/2 – do zošita

SJL – písanie a čítanie:

čítanka s. 25 – prečítať a vypracovať úlohy

zošit písania: napísať tri vety o škole a nakresliť obrázok školy

ŠTVRTOK 28. 5.

SJL – čítanie:

čítanka s. 26, 27 – prečítať a vypracovať úlohy

SJL – písanie: zošit písania: čítanka s. 28/ vybrať si z textu O jeseni jednu vetu, prepísať ju v písanom tvare do zošita a nakresliť k tomu obrázok

                    online výuka o 10,00 hod.

PIATOK 29. 5.

SJL – čítanie: čítanka s. 28, 29 - prečítať a vypracovať úlohy