2.ročník : Prvouka

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 30. 03. 2020 DO 03. 04. 2020

2. ročník

 

Prvouka:

30. 03. 2020

PVO – do zošita prepísať nadpis zo s. 70 + prepísať celý palubný denník

 

02. 04. 2020

PVO – všetko po s. 72 (vrátane), zopakovať si s. 56-72 /prelistovať si ich/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 06. 04. 2020 DO 10. 04. 2020

2. ročník

Prvouka:

06. 04. 2020

PVO – s. 73 + do zošita prepísať palubný denník. Vypracovať aj s. 94 (Veľká noc)


 

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 15. 04. 2020 DO 17. 04. 2020

2. ročník

Prvouka:

16. 04. 2020

PVO – s. 74+75; do zošita prekresliť hrach siaty zo s. 74/4 a označiť jeho časti


 

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 20. 04. 2020 DO 24. 04. 2020

2. ročník

Prvouka:

20. 04. 2020

PVO – s. 76+77; do zošita prepísať palubný denník zo s. 76

23. 04. 2020

PVO – s. 78 (pokus 78/2 – stačí si vybrať 1 druh semena, napríklad iba fazuľa)


 

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 27. 04. 2020 DO 01. 05. 2020

2. ročník

Prvouka:

27. 04. 2020

PVO – s. 80+81

30. 04. 2020

PVO – do zošita nadpis „Podmienky rastu rastlín“ -prepísať prvú bodku zo Zápisníka na s. 80 + prekresliť obrázok slnečnice zo Zápisníka


 

Prvouka:

04. 05. 2020

PVO – s. 83/5,6+Moje poznámky (modrý obdĺžnik)

07. 05. 2020

PVO – s. 84


 

Prvouka:

11. 05. 2020

PVO – s. 85 (postup: sledovať 3 ľubovoľné plody – napríklad jablko, hrozno, paprika... – do časti „pozorovanie“ nakresliť, kde majú uložené semená)

14. 05. 2020

PVO – s. 86 (spravíme spoločne počas online výučby)


 

Prvouka:

18. 05. 2020

PVO – s. 87 + do zošita nadpis „Rozširovanie semien rastlín“ a zo zápisníka cestovateľov prepísať prvú a poslednú bodku

21. 05. 2020

PVO – s. 88


 

Prvouka:

25. 05. 2020

PVO – s. 90

28. 05. 2020

PVO – s. 41