3.ročník : Matematika

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 30. 03. 2020 DO 03. 04. 2020

3. ročník

Matematika:

30. 03. 2020

MAT PZ s. 24

MAT UČEBNICA – postupne (v rámci opakovania) vypracovať priamo do učebnice 3 ľubovoľné cvičenia na každej strane, po s. 59 (d.ú. je priebežná)

 

31. 03. 2020

MAT PZ. s 25

MAT Zbierka úloh s. 52

 

01. 04. 2020

MAT PZ s. 26

MAT Zbierka úloh s. 53

 

02. 04. 2020

MAT – PZ GEOMETRIA s. 5+6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. 04. 2020

MAT PZ s. 27

MAT U – postupne vypracovať priamo do učebnice 3 ľubovoľné cvičenia na každej strane, po s. 60

07. 04. 2020

MAT PZ. s 28

08. 04. 2020

MAT PZ s. 29+30 (môžu vystrihnúť a lepiť obdĺžniky podľa času, kedy činnosť vykonávali)


 

Matematika:

15. 04. 2020

MAT PZ s. 31

MAT U – vypracovať do učebnice 3 ľubovoľné cvičenia na každej strane /stále po s. 60/

16. 04. 2020

Geometria PZ s. 7 + do zošita prepísať modrý obdĺžnik zo s. 7 (vedľa Skočka)


 

Matematika:

20. 04. 2020

MAT PZ s. 32 + do malého zošita prepísať prvé tri riadky z modrého obdĺžnika v PZ na s. 32

21. 04. 2020

MAT PZ s. 33 + do malého zošita prepísať ďalšie tri riadky z modrého obdĺžnika v PZ na s. 32

22. 04. 2020

Malý zošit - prepísať zvyšné riadky z modrého obdĺžnika v PZ na s. 32 a prekresliť aj obrázok včiel pod ním + MAT U 61/1,2 – do malého zošita

23. 04. 2020

Geometria PZ s. 8 + do zošita prepísať modrý obdĺžnik zo s. 8 (je úplne hore, nad cvičením č. 1)


 

Matematika:

27. 04. 2020

MAT U s. 62 – do malého zošita prepísať žltý obdĺžnik hore + vypracovať cvičenia 62/1,2,3,4

28. 04. 2020

MAT PZ s. 34

29. 04. 2020

MAT PZ s. 35

30. 04. 2020

Geometria PZ s. 9


 

Matematika:

04. 05. 2020

MAT U s. 63-65 – vypracovať do učebnice 3 cvičenia z každej strany

05. 05. 2020

MAT PZ s. 37

Zbierka úloh 55/1,2

06. 05. 2020

MAT PZ s. 38

Zbierka úloh 55/3,4,5

07. 05. 2020

Geometria - Zbierka úloh s. 54


 

Matematika:

11. 05. 2020

MAT PZ s. 40 + kto ešte nemá, tak aj test č. 1

12. 05. 2020

MAT PZ s. 41

Zbierka úloh 56/1,2

13. 05. 2020

MAT PZ s. 42

Zbierka úloh 56/3,4,5

14. 05. 2020

Geometria PZ s. 10+11


 

Matematika:

18. 05. 2020

MAT PZ s. 43 + test č. 2 (iba kto ešte nemá vypracovaný)

19. 05. 2020

MAT PZ s. 44

Zbierka úloh 58/1,2

20. 05. 2020

MAT PZ s. 45

Zbierka úloh 58/3,4,5

21. 05. 2020

Geometria PZ s. 12


 

Matematika:

25. 05. 2020

MAT U s. 66 – do učebnice vypracovať cvičenia č. 1,2,7,11 (zapísať iba číslom odpoveď)

Do zošita z matematiky vypracovať MAT U 66/3,4,5,6,8

26. 05. 2020

MAT PZ s. 46

Zbierka úloh 59/1,2

27. 05. 2020

MAT PZ s. 47

Zbierka úloh 59/3,4,5

28. 05. 2020

Geometria PZ s. 13 (cvičenia 13/2,3 sú dobrovoľné) + s. 14