3.ročník : Slovenský jazyk a literatúra

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 30. 03. 2020 DO 03. 04. 2020

3. ročník

 

Slovenský jazyk:

30. 03. 2020

SJL U s. 80 - do zošita na gramatiku prepísať červený rámik + 80/2, 3

SJL PZ  50/1,2 (hore)

 

31. 03. 2020

ČÍTANKA s. 84

ČÍT PZ s. 41/1

 

01. 04. 2020

SJL U s. 81 - do zošita prepísať červený rámik + 81/5, 6, Opko Hopko, 1 prst

SJL PZ  50/1,2 (dole)

ČÍTANKA s. 85

 

02. 04. 2020

SJL U s. 82 – „Názvy pohorí“ - prepísať do zošita červený rámik + 82/8b, 10 ;

SJL U s. 82 – „Názvy riek“ - červený rámik + 82/11 (prepísať názvy), 82/13

SJL PZ s. 51/1

 

03. 04. 2020

SJL U 83 – do zošita vypracovať „Opakovanie s Opkom Hopkom“ + 1 prst

SJL PZ – dokončiť s. 51
ČÍTANKA s. 86-87

ČÍT PZ s. 42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. 04. 2020

SJL U 83 – ústne prejsť 83/16,18,19; do zošita vypracovať 83/17 (prepísať názvy)

SJL U 84/20 (podľa plánu na s. 83/19)

07. 04. 2020

ČÍTANKA s. 88-89

08. 04. 2020

SJL U s. 84 - do zošita prepísať červený rámik + 84/21,22,24 + 84/25 (prepísať názvy)

ČÍT PZ s. 43 + cez Veľkú noc vypracovať aj 41/2


 

3. ročník

Slovenský jazyk:

15. 04. 2020

SJL U 85/28 + Opakovanie s Opkom Hopkom

Do zošita na gramatiku napísať diktát – možnosť výberu: buď nadiktovať diktát zo s. 85 alebo použiť tento audiodiktát: https://soundcloud.com/user-949070245/diktat-c-61-3-rocnik-lukas-doza

Kontrola audiodiktátu: https://www.ucimesananete.sk/wp-content/uploads/2020/04/3.-r-61.jpg

ČÍT PZ s. 44

16. 04. 2020

SJL U 85/1 prst, 2 prsty

SJL U 86/1,2

17. 04. 2020

SJL U 86/3,4,7

SJL PZ s. 52/1,2,3

Čítanka s. 90-91


 

Slovenský jazyk:

20. 04. 2020

Prejsť si opakovanie podstatných mien na tejto stránke: https://moj.kozmix.sk/obsah/p/podstatne-mena-opakovanie/sjdrill3_36

(Ak sa cvičenia nezobrazia, aktivačný kód je nasledovný: skolazdomu)

21. 04. 2020

ČÍT PZ s. 45 /iba tí, čo sa nezúčastnili videohovoru/

Ústne vypracovať mimočítankové čítanie:

KLIK 3. ročník – Mimočítankové čítanie

22. 04. 2020

SJL-SLOH – U s. 87 – všetky cvičenia prejsť ústne; do zošita na gramatiku (zozadu) prepísať modrý obdĺžnik zo s. 87 + vypracovať 87/5

SJL PZ s. 52/1 (dole - vizitka)

23. 04. 2020

SJL U 88/1 ústne, 88/2 do zošita na gramatiku + prepísať červený obdĺžnik zo s. 88

SJL PZ s. 53

24. 04. 2020

SJL U 89/3a, 6, 7, 8a, 9

Čítanka s. 92

 

3. ročník

Slovenský jazyk:

27. 04. 2020

SJL U s. 90/10,11,13,16 – vypracovať do gramatiky

SJL PZ s. 54

28. 04. 2020

Čítanka s. 93-95

29. 04. 2020

SJL U s. 91 – do zošita na gramatiku prepísať poučku – červený obdĺžnik hore + vypracovať cvičenia 91/19,21,22a,b,23

Čítanka s. 93-95 – do zošita na čítanie nadpis „O zelenom vodníkovi“ - vypracovať 95/1,3,

SLOH – vymyslieť príbeh (min. 6 viet) podľa zadania v čítanke 95/5

30. 04. 2020

SJL U 92/25,26

SJL PZ s. 55 (okrem slohovej úlohy č. 1)


 

Slovenský jazyk:

04. 05. 2020

Prejsť si opakovanie prídavných mien na tejto stránke- https://moj.kozmix.sk/obsah/p/pridavne-mena-1-cast/sjdrill3_40

05. 05. 2020

ČÍT PZ s. 46 (46/1 – vyplniť iba časť „V domácej knižnici“)

06. 05. 2020

ČÍT PZ s. 47

SLOH – SJL U s. 93 – do zošita nadpis „Opis predmetu“ a prepísať poučku z modrého obdĺžnika.

Vypracovať do zošita 93/2 (podľa textu z cvičenia č. 1) + 93/4,5

07. 05. 2020

SJL U s.92/1,2,3 (prsty)

SJL PZ 55/1


Slovenský jazyk:

11. 05. 2020

SJL U s. 94 – prepísať poučky do zošita (obidva červené obdĺžniky) + 94/2

SJL PZ 56/1,2

12. 05. 2020

Čítanka s. 96

ČÍT PZ s. 48

13. 05. 2020

ČÍT – práca s časopisom Maxík – vybrať si ľubovoľný článok + do zošita na sloh napísať osnovu prečítaného textu (stručné body, o čom článok bol)

SLOH – SJL PZ s. 57

14. 05. 2020

SJL U s.95 – prepísať poučku (červený obdĺžnik) + cvičenia č. 3 a 6

SJL PZ 56/3,4

15. 05. 2020

ČÍT: vypočuť si príbeh na tejto stránke: https://www.youtube.com/watch?v=4e0IIFUUxw4&feature=emb_title

Zošit na písanie – vypracujeme spoločne počas online výučby


 

Slovenský jazyk:

18. 05. 2020

SJL U s. 96 – prepísať poučku do zošita (červený obdĺžnik) + 96/8,9

19. 05. 2020

Čítanka s. 97-98

ČÍT PZ s. 49

20. 05. 2020

ČÍT – vypočuť si príbeh na tejto stránke:

https://www.youtube.com/watch?v=vqFcjfnnls8&feature=emb_title

SLOH – zošit na písanie a slohové cvičenia – s. 6+7

21. 05. 2020

SJL – diktát: možnosť výberu: buď diktát zo s. 97 alebo audiodiktát z tejto stránky: https://www.youtube.com/watch?v=HfjN-uVhjq8

Kontrola audiodiktátu: https://www.ucimesananete.sk/wp-content/uploads/2020/05/3-69-kontrola-diktatu.png

22. 05. 2020

SJL U 96/11, 97/12

ČÍT: podľa príbehu zo stredy vypracovať úlohy na tejto stránke: https://moj.kozmix.sk/obsah/p/1-ako-kozmix-skoro-postruhal-celu-kniznicu/pribeh01


 

Slovenský jazyk:

25. 05. 2020

SJL U s. 97/1prst + 2 prsty (vety prepísať do zošita)

26. 05. 2020

Čítanka s. 100+101

ČÍT PZ s. 50+51

27. 05. 2020

SJL U s. 100 – do zošita nadpis „Číslovky“ a prepísať poučku z červeného obdĺžnika

SLOH – SJL U s. 98 – do zošita nadpis „Opis ilustrácie“ . Cvičenia 98/1 a 2 ústne a do zošita vypracovať 98/3

Čítanka s. 102

28. 05. 2020

SJL U s. 100/1b, 101/3, 4b, 5

SJL PZ 58/1,2

29. 05. 2020

SJL U 101/6,7,8

SJL PZ 58/3,4

ČÍT PZ s. 52 (v cvičení 52/1 zaznačiť iba časť „v domácej knižnici“)