3.ročník : Prírodoveda

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 30. 03. 2020 DO 03. 04. 2020

3. ročník

Prírodoveda:

31. 03. 2020

PDA – do zošita nadpis „Plazy“ a zo s. 47 prepísať prvé 3 bodky z palubného denníka

 

01. 04. 2020

PDA – do zošita dokončiť palubný denník  zo s. 47 (posledné tri bodky)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prírodoveda:

07. 04. 2020

PDA – 47/2 + do zošita prekresliť užovku zo s. 48

08. 04. 2020

PDA – 48/3,4 + do zošita prekresliť jaštericu zo s. 48


 

Prírodoveda:

15. 04. 2020

PDA s. 49


 

Prírodoveda:

21. 04. 2020

PDA s. 50 + do zošita nadpis „Obojživelníky“ a prepísať prvé štyri bodky z palubného denníka

22. 04. 2020

PDA s. 51 + do zošita dopísať zvyšné tri bodky z palubného denníka zo s. 50


 

Prírodoveda:

28. 04. 2020

PDA – do zošita prekresliť skokana hnedého zo s. 51

29. 04. 2020

PDA s. 52 – do zošita nadpis Ryby a prepísať 5 viet: Ryby dýchajú žiabrami. Povrch ich tela pokrývajú šupiny. Pohybujú sa plávaním. Nemajú stálu teplotu tela. Liahnu vajíčka, ktoré sa volajú ikry.


 

Prírodoveda:

05. 05. 2020

PDA – do zošita prekresliť kapra obyčajného (s. 52) a šťuku obyčajnú (s. 53)

06. 05. 2020

PDA s. 53


 

Prírodoveda:

12. 05. 2020

PDA – s. 54 + 55

13. 05. 2020

PDA – do zošita nadpis „Živočíchy bez vnútornej kostry,“ prepísať palubný denník + prekresliť babôčku a slimáka


 

Prírodoveda:

19. 05. 2020

PDA – s. 71

20. 05. 2020

PDA – zopakovať si celú časť „Objavujeme živočíchy“


 

Prírodoveda:

26. 05. 2020

PDA – s. 56-57

27. 05. 2020

PDA – do zošita nadpis „Životný cyklus rastlín“ a prepísať palubný denník zo s. 56