4.ročník : Matematika

MATEMATIKA + Geometria

Pondelok: 30.03.2020 - M

Poznámky do zošita:

 

Sčítanie a odčítanie do 10 000

Desaťtisíce Tisíce Stovky Desiatky Jednotky Číslo
1 3 6 5 2 13 652
1 0 9 9 9 10 999
9 9 9 9 9 999
1 0 0 0 0 10 000

7 564 = 7 000+500+60+4

13 652 = 10 000+3 000+600+50+2

5 000 + 2 000 = 7 000

U 41/1,2 – do zošita

PZ 19/ 1,2,

Utorok: 31.03.2020 - M

PZ 19/ 3,4,5, U 42/ 5, 9 – do zošita

U42/ 4,6, 7,8 ceruzkou do učebnice

Streda: 01.04.2020 - M

PZ 20 /celá

Piatok:02.04.2020 - G

PZ 10/ celá

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MATEMATIKA + Geometria

Pondelok:06.04.2020 - M

PZ/ 20, 21

U 43/2 – do zošita

----------------------------------------------------------

Boris a Filip - Geometria 21/ celá

Utorok: 07.04.2020 - M

PZ 23/ celá, U 43/ 4, 5 – do zošita

U43/ ostatné ústne, alebo ceruzkou do učebnice

Streda: 08.04.2020 - M

PZ 24 /celá 44/6,12 do zošita

 

Streda:15.04.2020 - M

PZ/ 25

Piatok: 17.04.2020 - G

PZ 12/ celá,

Úloha U 91/ 3 do čistého zošita

 

Pondelok:20.04.2020 - M

PZ/ 26

U 45/1,3 ústne 45/7   – do zošita

Utorok: 21.04.2020 - M

PZ 27/ celá

U45/ 5,9,10,11 ústne, alebo ceruzkou do učebnice

Streda: 22.04.2020 - M

PZ 28 /celá 46/1 ceruzkou do zošita

U46/3 do zošita Úloha

Piatok: 24.04.2020 - G

PZ 13/1,2,3

U92/1 do zošita

Úloha PZ 13/4 U 92/2 do zošita

 

Pondelok:27.04.2020 - M

PZ/ 29 celá

U45/4,5,6 ústne, alebo ceruzkou do učebnice

Utorok: 28.04.2020 - M

PZ 30/ celá

Streda: 29.04.2020 - M

PZ 31 /celá

Piatok: 30.04.2020 - G

Sviatok

 

Pondelok: 04.05.2020 - M

Vysvetlenie- prezentácia

U47/1 do zošita U 47/2 ústne, alebo ceruzkou do učebnice

PZ/ 32 celá

Utorok: 05.05.2020 - M

Vysvetlenie- prezentácia

U47/4 do zošita U 47/5 ústne, alebo ceruzkou do učebnice

PZ/ 33 celá

Úloha U 47/6 ceruzkou do učebnice

Streda: 06.05.2020 - M

PZ 34 /celá

Úloha U 48/2,3 do zošita

Piatok: 08.05. 2020 - G

Sviatok

Pondelok: 11.05.2020 - M

U 48/ ústne

U 48/11 Úloha do zošita

PZ/ 35 celá

Utorok: 12.05.2020 - M

PZ/ 36 celá

Úloha PZ – Príloha / 1, 2, 3, 4 ceruzkou do PZ

Streda: 13.05.2020 - M

PZ 37 /celá

Úloha   PZ – Príloha / 5, 6, 7, 8 ceruzkou do PZ

Piatok: 15.05. 2020 - G

PZ 14/ celá

U92/4 do zošita

Úloha U 92/6 do zošita

 

MATEMATIKA + Geometria

Pondelok: 18.05.2020 - M

PZ/ 38 celá, Príloha 9,10,11,12               ceruzkou do PZ

Utorok: 19.05.2020 - M

PZ/ 39 celá, Príloha 13, 14, 15, 16

ceruzkou do PZ

Streda: 20.05.2020 - M

PZ 40 /celá

Príloha / 17, 18 ceruzkou do PZ

Piatok: 22.05. 2020 - G

PZ 15/ celá

U92/7 do zošita

Úloha U 92/8 do zošita

MATEMATIKA + Geometria

Pondelok: 25.05.2020 - M

PZ/ Rozprávkové úlohy o mimozemských civilizáciách – 3 strany

Utorok: 26.05.2020 - M

PZ/ Príloha – slovné úlohy

Streda: 27.05.2020 - M

Nevyučuje sa

Piatok: 29.05. 2020 - G Nevyučuje sa