4.ročník : Slovenský jazyk a literatúra

4. roč. SJL

Gramatika, Čítanie

Pondelok: 30.03.2020 - Gramatika

                                          

KORONAVÍRUS

/ do slohového zošita : /

30.03.

Úloha 1: opíš desiatimi prídavnými menami aký je koronavírus na obrázku

Koronavírus: nový,

Úloha 2: Nakresli jednu postavu z knihy „Opice z našej police“ a opíš ju, aká je ( vzhľad, vlastnosti).

Utorok: 31.03.2020 – Gramatika

  

------------------------------------------                                                   Čítanie

/ poznámky do gramatického zošita : /

Zámená

-         sú slová, ktorými môžeme nahradiť – zameniť podstatné mená a iné slovné druhy.

Osobné základné zámená                     Osobné privlastňovacie zámená

ja, ty, on, ona, ono,                       môj, tvoj, jeho, jej,

my, vy, oni, ony                             náš, váš, ich

U 95/3 – napíš ich do zošita

U 94/ celá prečítať U95/ 4, 5, ústne

--------------------------------------------------------------------

Písanie str. 10 – 11

Streda: 01.04.2020 – Gramatika

------------------------------------------

Čítanie

U 96/6 do zošita, U 96/7 a, b prepísať do zošita

PZ 51/1

--------------------------------------------------------------------

Čítanka 92/ Dve sestry - prečítať,  

/ do čítankového zošita : /

1.4.

Dve sestry

-         napíš aký vzťah bol medzi sestrami

Štvrtok: 02.04.2020 – Gramatika

------------------------------------------

Čítanie 02.04.2020 a piatok 03.04.2020                

U 96/ 8 ústne, U 96/ 9 do zošita,

PZ 51/2

---------------------------------------------------------------------------

Čítanka 93 - 95/ Ako sa maľuje na stenu – prečítať,

PZ 56

4. roč. SJL

Gramatika, Čítanie

Pondelok: 06.04.2020 - Gramatika

                                          

U 98/ 15, 16, 17 ústne

U 98/A do zošita   PZ52/4

U 98/ B ústne

Utorok: 07.04.2020 – Gramatika

------------------------------------------                                                Čítanie

PZ 52/ 5, 6

Diktát do zošita gramatiky cez SKYPE

--------------------------------------------------------------------

Čítanka str. 96, PZ 57/ celá

Streda: 08.04.2020 – Gramatika

------------------------------------------

Čítanie

U 99/ ústne

Do zošita napísať dátum a nadpis:

8.4.     Číslovky

/odpísať poučku zo str. 99 v žltom rámiku a naučiť sa ju/

--------------------------------------------------------------------

Písanie str. 12– 13 /spoločne cez SKYPE/

 

Streda:15.04.2020 - Gramatika

    

Čítanie                                    

U 100/ do zošita:

Základné   číslovky    

-        označujú počet

-        pýtame sa otázkou: Koľko ?

-        sú ohybné

-        skloňujú sa

-        píšu sa číslicami, slovom: 5-päť, 7-sedem

                  

U 100/4 ústne, U 101/8   Úloha 101/5 do zošita

---------------------------------------------------------------------------

Čítanka str. 97, Komiks – odpísať do zošita poučku

Štvrtok: 16.04.2020 – Gramatika

------------------------------------------                                                  

Čítanie

U 102/ do zošita:

Radové číslovky    

-        vyjadrujú poradie

-        pýtame sa otázkou: Koľký? Koľká ? Koľké ?

v poradí

-        sú ohybné

-        skloňujú sa

-        píšu sa číslicami: 5.   7.   – píšeme za nimi bodku

-        slovom: piaty, siedmy

U 102/14, 16 ústne

Úloha: U 102/ 15 do zošita , PZ 53/1                

--------------------------------------------------------------------

Čítanka str. 97- 102 prečítať komiks

Piatok: 17.04.2020 – Čítanie

PZ 58 – 59

 

4. roč. SJL

Gramatika, Čítanie

Pondelok: 20.04.2020 - Gramatika

                                          

U 103/ 17, 21, pojmová mapa ústne

U 103/18,19 do zošita   PZ53/2,3 Úloha

U 103/19 do zošita - Úloha  

Utorok: 21.04.2020 – Gramatika

---------------------------------------                                               Čítanie

PZ 54/ 4,5 - spoločne

U103/ A,B ústne     U 103/C do zošita - Úloha

--------------------------------------------------------------------

MAXÍK str. 4-5, Úloha str. 10

Streda: 22.04.2020 – Gramatika

---------------------------------------

Čítanie

Opakovanie – číslovky

Diktát – do zošita (diktuje učiteľka)

Úloha: PZ 54/6

--------------------------------------------------------------------

MAXÍK str. 8-9,

Písanie str. 14– 15 /spoločne /   Úloha 15/3

Štvrtok: 23.04.2020 - Gramatika

Opakovanie slovných druhov formou cvičení, diktátov :

https://www.ucimesananete.sk/?portfolio=diktaty-pre-4-rocnik – diktát č. 48, 52

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php?action=listing_all&subject_id=3&celok=2167&tema=2963 – opakovanie: Podstatné mená, Prídavné mená, Zámená, Číslovky

Piatok: 24.04.2020 - Čítanie

MAXÍK 20 – 21 (opakovanie Prírodoveda)

str. 24 - 35

 

Pondelok: 27.04.2020 - Gramatika

                                          

U 104/ celé prečítať

Do zošita:

Slovesá

-odpísať poučku z U 104

U 104/2 do zošita, PZ 55/2,                 PZ 55/1 Úloha

Utorok: 28.04.2020 – Gramatika

---------------------------------------                                               Čítanie

Do zošita:

Slovesá

-        ohybný slovný druh – menia tvar

Kategórie slovies:

-        osoba: prvá, druhá, tretia- kto dej vykonáva

-        číslo: jednotné – singulár, množné – plurál – koľko osôb dej vykonáva

-        čas: minulý, prítomný, budúci – kedy sa dej odohráva

U105/ 3, 5, 6, A ústne     U 105/ 4, B do zošita - Úloha

--------------------------------------------------------------------

MAXÍK str. 22 - 23

Písanie str. 18 - 19

Streda: 29.04.2020 – Gramatika

---------------------------------------

Čítanie

Do zošita:

Neurčitok

-        zakončený na –ť

-        základný tvar slovesa ( v slovníkoch)

-        nevieme určiť, kedy sa dej odohráva

U 106/1,B ústne,   U106/2 do zošita

Úloha: PZ 55/1,2

--------------------------------------------------------------------

Čítanka 97 - 103/ prečítať

Štvrtok: 30.04.2020 – Gramatika

--------------------------------------

Čítanie

U 107/ prečítať,   U107/1,2,3 do zošita

Úloha PZ 56/1

---------------------------------------------------------------------------------

PZ 60

Piatok: 01.05.2020 - Čítanie

Sviatok

 

4. roč. SJL

Gramatika, Čítanie

Pondelok: 04.05.2020 - Gramatika

                                          

U 108/ celé prečítať

Do zošita:

Osoba a číslo slovies

Rozlišujeme tri osoby:

Rozlišujeme dve čísla:

Jednotné – jedna osoba: ja, ty, on, ona, ono

Množné – viacero osôb: my, vy, oni, ony

U 108/1 ústne, U 109/2 ústne

U 109/3 do zošita, Úloha dokončiť.

Utorok: 05.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------                                               Čítanie

PZ 56/1 dolu

U109/ 4, 5, 7, 8 ústne     U 109/ 6 do zošita

-------------------------------------------------------------------------------

Čítanka str. 104/ Z každého rožku trošku / Kôň a osol - prečítať. PZ 61/1

Streda: 06.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------

Čítanie

U 110/9 do zošita U 109/ostatné ústne

Úloha: PZ 56/2

--------------------------------------------------------------------------------

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php?action=listing_all&subject_id=3&celok=887&tema=2991

Čítanie a literárna výchova – bájka, vypracovať si ľubovoľný PL

Štvrtok: 07.05.2020 – Gramatika

--------------------------------------

Čítanie

U 111/ prečítať, U111/1 do slohového zošita

---------------------------------------------------------------------------------

Písanie str. 20 -21

Piatok: 01.05.2020 - Čítanie

Sviatok

Pondelok: 11.05.2020 - Gramatika

                                          

U 112/ celé prečítať

Do zošita:

Slovesné časy

Prítomný čas– robia teraz

Minulý čas – robili v minulosti

Budúci čas – budú robiť v budúcnosti

U 112/2 do zošita

PZ 57/1,2

Utorok: 12.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------                                               Čítanie

PZ 56/1 dolu

U 113/ 1, 2, 3, 5, A, B ústne     U 113/ 4, 6 do zošita

-------------------------------------------------------------------------------

Čítanka str. 102 – 103 / O Korytnickej liečivej vode

Korytnica – informácie o kúpeľoch

Streda: 13.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------

Čítanie

U 114/2 do zošita, U 114/ostatné ústne

PZ 57/ 1,2, vetný rozbor

Úloha: PZ 58/ 3

--------------------------------------------------------------------------------

Písanie 22 - 23

Štvrtok: 14.05.2020 – Gramatika

--------------------------------------

Čítanie

U 115/ prečítať, U115/2 do zošita

Do zošita:

Budúci čas sa tvorí dvoma spôsobmi

  1. byť + neurčitok : budem písať, budem spievať
  2. predpona + slovo – jedno slovo: napíšem, zaspievam

PZ 58/ 1, 2, 3     Úloha PZ 59/ 4

---------------------------------------------------------------------------------

Čítanka 104 Z ľudovej slovesnosti

Piatok: 15.05.2020 - Čítanie

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php?action=listing_all&subject_id=3&celok=887&tema=2991 - rozprávky

Prezentácia – rozprávkové hádanky

 

4. roč. SJL

Gramatika, Čítanie

Pondelok: 18.05.2020 - Gramatika

                                          

U 115/ 4 b), U 116/ 6a) do zošita

U 116/7, A ústne

PZ 59/5,6 – úloha + PL e- mail

Utorok: 19.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------                                               Čítanie

Slovesá v budúcom čase - opakovanie

PL – spoločne vypracovaný

-------------------------------------------------------------------------------

Čítanka str. 105 – 106 / Povedal mi jeden chlapec

Úloha U 106/4 vypracovať ako projekt - komiks

Streda: 20.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------

Čítanie

Ohybné slovné druhy - opakovanie

Prezentácia – opakovanie spoločné

U 118/1, 3, 4, 5 ústne, U 118/ 2 do zošita,

Úloha U 118/6 do zošita

--------------------------------------------------------------------------------

Čítanka 106 – 107, Pieseň – vypočuť a zaspievať

Štvrtok: 21.05.2020 – Gramatika

--------------------------------------

Čítanie

Ohybné slovné druhy - opakovanie

Prezentácia – časovanie slovies

U 118/ 7, 8 ústne, U119/9 ústne

U 119/12 do zošita, Úloha U 119/13

Opakovať na : https://www.bezkriedy.sk/metodici.php?action=show_version&id=11707&tema=1

---------------------------------------------------------------------------------

MAXÍK 9 str. 4 – 5, Úloha str. 10

Piatok: 22.05.2020 - Čítanie

MAXÍK 9 str. 4 – 5, 20 – 21

 

4. roč. SJL

Gramatika, Čítanie

Pondelok: 25.05.2020 - Gramatika

                                          

U 117/ ústne

U 117/diktát – vypísať slovesá do slohového zošita

U117/A ústne

Utorok: 26.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------                                               Čítanie

Do zošita:

Neohybné slovné druhy

-        neskloňujeme, nečasujeme

-        majú jeden tvar

-        Príslovky

-        Predložky

-        Častice

-        Citoslovcia

U 120/ text prečítať

U 120/1 do zošita – vypísať farebné slová a určiť slovný druh

-------------------------------------------------------------------------------

MAXÍK str. 8,9, 24, 25

Streda: 27.05.2020 – Gramatika

---------------------------------------

Čítanie

Nevyučuje sa

Štvrtok: 28.05.2020 – Gramatika

--------------------------------------

Čítanie

Do zošita:

Príslovky

-        neohybný slovný druh

-        vyjadrujú kde, kedy a ako sa niečo stalo

-        Kde?   Kedy?     Ako?

-        niektoré sa stupňujú

Prezentácia – príslovky

U 121/ ústne, U121/1 do zošita

U 121/2,3,4 ústne, Úloha PZ 60/ celá

---------------------------------------------------------------------------------

MAXÍK 9 str. 22, 23

Písanie 24 - 25

Piatok: 29.05.2020 - Čítanie

Nevyučuje sa