4.ročník : Prírodoveda

Prírodoveda 4. roč.

Pondelok: 30.03.2020

                                          

U 65 / Prírodné spoločenstvá – prečítať a vypracovať celú stranu

Štvrtok: 02.04.2020

                                        

U 66 / prečítať a vypracovať celú stranu

-        vysvetlíme si cez Skype

Prírodoveda 4. roč.

Pondelok: 06.04.2020

                                          

U 68 – 69 / Lesné spoločenstvo - prečítať a vypracovať celé strany

 

Štvrtok: 16.04.2020

                                          

U 70 – 71 / Rastliny lesného spoločenstva - prečítať a vypracovať celé strany spoločne

 

Prírodoveda 4. roč.

20.04.2020

23.04.2020

U 73 / Živočíchy lesného spoločenstva - prečítať a naučiť sa.

U 74 - 75/prečítať a naučiť sa.

Napísať si do zošita, alebo vytlačené vystrihnúť a nalepiť do zošita poznámky z web stránky.

 

 

4. ročník : Prírodoveda - poznámky /klik/

 

Prírodoveda 4. roč.

27.04.2020

23.04.2020

Opakovať učivo po str.75

--------------------------------------------------------------------------

U 76 - 77/ Spoločenstvo lúk - prečítať   a naučiť sa.

 

Prírodoveda 4. roč.

04.05.2020

07.05.2020

Napísať poznámky z web : Spoločenstvo lúk a nakresliť obrázok lúky.

U   78/celá

Úloha : napísať poznámky z web a nakresliť obrázky.

--------------------------------------------------------------------------

U 79 / celá - prečítať   a naučiť sa z poznámok

Úloha U 80/ 3

 

4. ročník : Prírodoveda - poznámky /klik/

 

Prírodoveda 4. roč.

11.05.2020

14.05.2020

U   80/4

U 81/ celá

--------------------------------------------------------------------------

U 82 - 83

Úloha – odpísať poznámky z web

4. ročník : Prírodoveda - poznámky /klik/

 

Prírodoveda 4. roč.

18.05.2020

21.05.2020

U   84/5

Opakovanie spoločenstva lúk

--------------------------------------------------------------------------

U 85 - 86

Úloha – odpísať poznámky z web

 

4. ročník : Prírodoveda - poznámky /klik/

 

Prírodoveda 4. roč.

25.05.2020

28.05.2020

U   87

--------------------------------------------------------------------------

U 90

Úloha – odpísať poznámky z web