4.ročník : Vlastiveda

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 30. 03. 2020 DO 03. 04. 2020

4. ročník

 

Vlastiveda:

31. 03. 2020

VLA – všetko po s. 32 (vrátane)

 

02. 04. 2020

VLA – všetko po s. 35 (vrátane)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCE ÚLOHY

TÝŽDEŇ OD 06. 04. 2020 DO 10. 04. 2020

4. ročník

Vlastiveda:

06. 04. 2020

VLA – s. 36-38 (Poľana)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastiveda:

16. 04. 2020

VLA – s. 39-41 (Lučenec)+ prepísať do zošita poznámky:

KLIK: 4. ročník - Poznámky z vlastivedy do malého zošita /doc/


 

4. ročník

Vlastiveda:

21. 04. 2020

VLA – s. 42-44 (vypracujeme spoločne počas videohovoru)

23. 04. 2020

VLA – prepísať poznámky do malého zošita:

KLIK -  „4. ročník – VLASTIVEDA- poznámky do malého zošita“

 


DOMÁCE ÚLOHY


TÝŽDEŇ OD 27. 04. 2020 DO 01. 05. 2020


4. ročník


Vlastiveda:

28. 04. 2020

VLA – s. 45-47 (vypracujeme spoločne počas videohovoru)

30. 04. 2020

VLA – s. 48-49


 

Vlastiveda:

12. 05. 2020

VLA – s. 52 (prečítať)

14. 05. 2020

VLA – s. 53/1,2


 

Vlastiveda:

19. 05. 2020

VLA – s. 54-55

21. 05. 2020

VLA – s. 56-58


 

Vlastiveda:

26. 05. 2020

VLA – s. 59-64 (spravíme počas online výučby)

28. 05. 2020

VLA – s. 65-67