^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

3.ročník : Anglický jazyk

Plán na týždeň 30.3. – 3.4.

Anglický jazyk 3. ročník

 

PONDELOK 30.3.

Lesson 11: I likemonkeys!

s. 80/1, 2 slovíčka; 80/3 text /web stránka/

PZ s. 80

s. 81/2 gramatika – do zošita

UTOROK 31.3.

Lesson 11: I likemonkeys! 

81/3 cvičenie do zošita;

PZ s. 81

s. 82/1 slovíčka; zapísať slovíčka 11. lekcie do slovníčka,

s. 81/2, 3 pieseň /na web stránke/

ŠTVRTOK 2.4.

Lesson 11: I likemonkeys! 

PZ s. 82

s. 83/1 slovíčka /na web stránke/

s. 83/3 prepísať text chant do zošita a zakrúžkovať a v strede slova

s. 83/4 do zošita

PZ s. 83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán na týždeň 6.4. – 10.4.

Anglický jazyk 3. ročník

PONDELOK 6.4.

Lesson 11: I likemonkeys!

s. 84/ 2 prečítať text; 84/3 zapísať do zošita

PZ s. 84, 85

s. 85/3 zapísať do zošita

UTOROK 7.4.

Lesson12Dinnertime!

86/1, 2 slovíčka; 86/3 prečítať text

PZ s. 86

87/2 gramatika a 87/3 – zapísať do zošita

PZ s. 87

ŠTVRTOK 9.4. – veľkonočné prázdniny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán na týždeň 13.4. – 17.4.

Anglický jazyk 3. ročník

 

PONDELOK 13.4. – prázdniny

 

UTOROK 14.4. – prázdniny

STREDA 15.4.

stretnutie na skype o 11,00 hod.

 

ŠTVRTOK 16.4.

Lesson 12 Dinnertime!

88/1 slovíčka; 88/2, 3 pieseň /na stránke/

PZ s. 88

89/1 slovíčka; 89/2, 3, 4 – zapísať do zošita

PZ s. 89; 129, 130/lesson 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk 3. ročník

PONDELOK 20.4.

Lesson 12 Dinnertime!

U s. 90/1, 2, 3

PZ s. 90

UTOROK 21.4.

Lesson 12 Dinnertime!

U s. 91/3

PZ s. 91

Streda 22.4. online výuka o 11,00 hod

ŠTVRTOK 23.4.

Lesson 12 Dinnertime!

U s. 92/1 prečítať

PZ s. 92


Precvičujte si čítanie, slovíčkaa spev na stránke:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 

Plán na týždeň 27.4. – 1.5.

Anglický jazyk 3. ročník

PONDELOK 27.4.

Lesson 12 Dinnertime!

U s. 94/1–do zošita

PZ s. 94

Pracovný list zo stránky www.bezkriedy.sk v sekcii Domáca úloha.

UTOROK 28.4.

Lesson 12 Dinnertime!

U s. 94/2, 3– do zošita

PZ s. 94

Streda 29.4. online výuka o 11,00 hod

ŠTVRTOK 30.4.

Lesson 12 Dinnertime!

U s. 95/4, 5– do zošita

PZ s. 95

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


Food and drinks


 

Plán na týždeň 4. 5. – 8.5.

Anglický jazyk 3. ročník

PONDELOK 4. 5.

Lesson 13 Tidy up!

U s. 96/1; 98/1 – slovíčka 13. lekcie – zapísať do slovníčka

U s. 96/3 - prečítať

PZ s. 96

UTOROK 5. 5.

Lesson 13 Tidy up!

U s. 97/2, 3 – zapísať do zošita

PZ s. 97

Streda 6. 5.online výuka o 11,00 hod

ŠTVRTOK 7. 5.

Lesson 13 Tidy up!

U s. 98/2, 3 – pieseň /na web stránke/

U s. 99/2, 3 – do zošita /zakrúžkovať i v strede slov/

PZ s. 98, 99


PONDELOK 11. 5.

Lesson 13 Tidy up!

U s. 100/1, 2 – prečítať; 100/3 – do zošita

PZ s. 100

UTOROK 12. 5.

Lesson 13 Tidy up!

U s. 101/3 – do zošita

PZ s.101

STREDA 13. 5. online výuka o 11,00 hod

ŠTVRTOK 14. 5.

Lesson 14 Action Boy can run!

U s. 102/1,2 - slovíčka 14. lekcie zapísať do slovníčka

U s. 102/3 - prečítať

PZ s. 102


Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 

Plán na týždeň 18. 5. – 22. 5.

Anglický jazyk - 3. ročník

PONDELOK 18. 5.

Lesson 14 Action Boy can run!

U s. 103/2, 3– do zošita

PZ s. 103

UTOROK 19. 5.

Lesson 14 Action Boy can run!

U s. 104 – pieseň, slovíčka; 105/2, 3 – do zošita (zakrúžkovať o v strede slov)

PZ s.104, 105

STREDA 20. 5. online výuka o 11,00 hod

ŠTVRTOK 21. 5.

Lesson 14 Action Boy can run!

U s. 106/1,2 - prečítať

U s. 106/3 –zapísať ako vety do zošita

PZ s. 106; s. 130/lesson 13

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor klik myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 

Plán na týždeň 25. 5. – 29. 5.

Anglický jazyk - 3. ročník

PONDELOK 25. 5.

Lesson 14 Action Boy can run!

U s. 107/ 3 – do zošita

PZ s. 107

UTOROK 26. 5.

Lesson 15Let´s play ball!

U s. 108/1, 2; 110/1– slovíčka 15. lekcie do slovníčka

U s. 109/2 –gramatika do zošita; 109/3 – do zošita

PZ s.108, 109

STREDA 27. 5. online výuka o 11,00 hod

ŠTVRTOK 28. 5.

Lesson 15Let´s play ball!

U s. 110/2, 3–pieseň /web stránka/

U s. 111/2, 3 –do zošita (zakrúžkovať u v strede slova)

PZ s. 110, 111

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor klik myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.