4.ročník : Anglický jazyk

Plán na týždeň 30.3. – 3.4.

Anglický jazyk 4. ročník

 

PONDELOK 30.3.

Lesson 11: What are youwearing?

s. 80/1, 2 slovíčka, zapísať slovíčka 11. lekcie do slovníčka

s. 80/3 text /na web stránke/

PZ s. 80

s. 81/2 gramatika do zošita, 81/3 ústne

PZ s. 81

UTOROK 31.3.

Lesson 11: What are youwearing?

s. 82/2, 3 pieseň /na web stránke/

PZ s. 82

s. 83/1slovíčka /na web stránke/

s. 83/3 – do zošitaprepísať text chant a zakrúžkovať o a e v strede slova

PZ s. 83

PIATOK 3.4.

Lesson 11: What are youwearing?

s. 84/2 text prečítať, 84/3 ústne

PZ s. 84

s. 85/3 do zošita

PZ s. 85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán na týždeň 6.4. – 10.4.

Anglický jazyk 4. ročník

 

PONDELOK 6.4.

Lesson 12: You´resleeping!

s. 86/1, 2 slovíčka, zapísať slovíčka 12. lekcie do slovníčka

s. 86/3 text /na web stránke/

PZ s. 86

UTOROK 7.4.

Lesson 12: You´resleeping!

s. 87/2 - gramatika zapísať do zošita

s. 87/3zapísať do zošita

PZ s. 87

PIATOK 10.4.– veľkonočné prázdniny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán na týždeň 13.4. – 17.4.

Anglický jazyk 4. ročník

 

PONDELOK 6.4. – prázdniny

 

UTOROK 7.4. – prázdniny

stretnutie na skype o 11,00 hod.

 

PIATOK 10.4.

Lesson 12: You´re sleeping!

s. 88/1 – slovíčka; 88/2, 3 – pieseň /na stránke/

PZ s. 88

s. 89/1 – slovíčka; 89/2, 3 – do zošita

PZ s. 89; 130, 131/Lesson 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán na týždeň 20.4. – 24.4.

Anglický jazyk 4. ročník

PONDELOK 20.4.

Lesson 12: You´re sleeping!

U s. 90/1, 2, 3 – do zošita

PZ s. 90

UTOROK 21.4.

Lesson 12: You´re sleeping!

U s. 91/2, 3

PZ s. 91

       výuka online o 11,00 hod

PIATOK 24.4.

Lesson 12: You´re sleeping!

U s. 92/1 – prečítať

PZ s. 92


Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 

Plán na týždeň 27.4. – 1.5.

Anglický jazyk 4. ročník

PONDELOK 27.4.

Lesson 12: You´re sleeping!

U s. 94/1- do zošita

PZ s. 94

Pracovný list zo stránky www.bezkriedy.sk v sekcii Domáca úloha.

UTOROK 28.4.

Lesson 12: You´re sleeping!

U s. 94/ 2, 3 - do zošita; 95/4, 5 - do zošita

PZ s. 95

       výuka online o 11,00 hod

PIATOK 1.5. - sviatok

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 Pracovný list opakovanie


 

Plán na týždeň 4. 5. – 8. 5.

Anglický jazyk 4. ročník

PONDELOK 4. 5.

Lesson 13Look at all the animals!

U s. 96/1, 98/1 – slovíčka 13. lekcie zapísať do slovníčka

U s. 96/3 – prečítať; 97/2, 3 – do zošita

PZ s. 96, 97

UTOROK 5. 5.

Lesson 13Look at all the animals!

U s. 98/2 – pieseň /na web stránke/

U s. 99/2, 3 – do zošita /zakrúžkovať ee v slovách/

PZ s. 98, 99

       onlinevýuka o 11,00 hod

PIATOK 8.5. - sviatok

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 

PONDELOK 11. 5.

Lesson 13 Look at all the animals!

U s. 100/1, 2 - prečítať

U s. 100/3 – do zošita

PZ s. 100

UTOROK 12. 5.

Lesson 13 Look at all the animals!

U s. 101/3 – do zošita

PZ s. 101

       online výuka o 11,00 hod

PIATOK 15. 5.

Lesson 14 Look at the photos!

U s. 102/1, 2 – slovíčka 14. lekcie do slovníčka

102/3 – prečítať

PZ s. 102


 

Plán na týždeň 18. 5. – 22. 5.

Anglický jazyk 4. ročník

PONDELOK 18. 5.

Lesson 14 Look at the photos!

U s. 103/2, 3–do zošita

PZ s. 103

UTOROK 19. 5.

Lesson 14 Look at the photos!

U s. 104/1, 2 – slovíčka, pieseň; 105/2, 3 – do zošita (zakrúžkovať krátke samohlásky, podčiarknuť dlhé samohlásky)

PZ s. 104, 105

          online výuka o 11,00 hod

PIATOK 22. 5.

Lesson 14 Look at the photos!

U s. 106/1, 2 – prečítať, 3 – do zošita

PZ s. 106; s. 131/ Lesson 13

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor-klik myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk


 

Plán na týždeň 25. 5. – 29. 5.

Anglický jazyk 4. ročník

PONDELOK 25. 5.

Lesson 14 Look at the photos!

U s. 107/3–do zošita

PZ s. 107

UTOROK 26. 5.

Lesson 15 Well done!

U s. 108/1, 2 – slovíčka; 110/1 – slovíčka 15. lekcie do slovníčka

U s. 109/2, 3 – gramatika a cvičenie do zošita

PZ s. 108, 109

          online výuka o 11,00 hod

PIATOK 29. 5.

Lesson 15 Well done!

U s. 110/2, 3 – pieseň /web stránka/

U s. 111/2, 3 – do zošita (zakrúžkovať ngnkna konci slov)

PZ s. 110, 111

Precvičujte si čítanie, slovíčka a spev na stránke: /prekliknúť pomocou ctrl+kurzor-klik myšou/

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

alebo na:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=sk&selLanguage=sk

Odkaz na stránku máte aj na www.bezkriedy.sk