Rozvrh krúžkovej činnosti

Deň

 Názov krúžku

Vedúci krúžku

 Začiatok krúžku

Žiaci

 Pondelok

 Počítačový krúžok 1

/Jaroslav Hofierka/

12,45 - 14,55

 Utorok

 Počítačový krúžok 2
/Jaroslav Hofierka/
12,45 - 14,55

 Streda

 Pohybovo - dramatický

/Mgr. Jana Borovská

12,50 - 15,00

 

 Štvrtok

 

 

 Piatok

 Počítačový krúžok 3
/Jaroslav Hofierka/
12,45 - 14,55