Školský_rok_2016_2017

aktivity_v_triede.jpg aktivity_v_triede_2.jpg bbkov_divadlo.jpg

divadeln_predstavenie.jpg dokrmujeme_zvierat.JPG experimentujeme.JPG

hasii_hp.jpg karneval.jpg klkarsky_talent.jpg

kynologick_ukky.jpg lime_sa_so_klkou.jpg oslavujeme_vianoce.JPG

peenie_medovnkov.jpg peieme_muffiny.jpg planetrium.jpg

poznvame_stopy.jpg poznvame_tradcie.JPG spoznvame_vesmr.JPG

turistick_vychdzka.jpg umvanie_zbkov.jpg zimn_radovnky.jpg